TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SITE MAP

Năm 2015 Kết Quả Giải Ngân Đến Nay Vẫn Thấp

Theo Hiệp hội BĐS Tp.HCM, kết quả giải ngân gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng đến nay vẫn thấp, chậm và chưa đạt như kỳ vọng.

Tại Tp.HCM, từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/11/2015, các ngân hàng đã cam kết cho vay 5.264,86 tỷ đồng cho 6.719 khách hàng (cao hơn so với cả 2 năm 2013, 2014 cộng lại), và đã giải ngân được 3.235,18 tỷ đồng cho 6.340 khách hàng (cao hơn so với cả 02 năm 2013, 2014 cộng lại). Trong đó, đã giải ngân cho 6.334 cá nhân với số tiền 2.338,43 tỷ đồng và 6 doanh nghiệp với số tiền là 896,75 tỷ đồng. victoria garden

Theo Hiệp hội BĐS Tp.HCM, nhìn chung, Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách và cơ chế thích hợp để hỗ trợ xử lý hàng tồn kho, nợ xấu trên thị trường bất động sản và hỗ trợ người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở.

Gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng đã có tác dụng rất tích cực, góp phần làm cho thị trường bất động sản chuyển từ giai đoạn khủng hoảng đóng băng sang giai đoạn phục hồi từ cuối năm 2013 cho đến nay, góp phần quan trọng thực hiện 3 mục tiêu: giải quyết hàng tồn kho, nợ xấu, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở.

>> Dự án airport new center long thành

Tuy nhiên, Hiệp hội cho rằng kết quả giải ngân gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng đến nay vẫn thấp, chậm và chưa đạt như kỳ vọng. Do vậy, cần đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục gia hạn để giải ngân hết gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng này.

Tin liên quan

Theo Hiệp hội BĐS Tp.HCM, kết quả giải ngân gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng đến nay vẫn thấp, chậm và chưa đạt như kỳ vọng.
Theo Hiệp hội BĐS Tp.HCM, kết quả giải ngân gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng đến nay vẫn thấp, chậm và chưa đạt như kỳ vọng.