TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SITE MAP

Chiến Lược Tối Ưu Sức Mạnh Internal Link

Các kỹ thuật dưới đây chủ yếu hướng đến các website có tuổi đời > 4 tháng, đã có lượng content nhất định và đặc biệt là mọi người vẫn đang thực hiện SEO trên site đó.

Các công cụ sử dụng: Moz, Google Webmaster Tool, Google Analytic, Ahref

Dưới đây là 4 kỹ thuật vô cùng đơn giản nhằm tối ưu Internal Link.

seo web

1. Trỏ link từ bài viết chứa từ khóa đang SEO về Landing Page.

Ví dụ mọi người cần SEO là abc với URL là domain.com/abc, mọi người sẽ tìm các bài viết trên site có chứa từ abc và trỏ link về domain.com/abc với anchor text là abc.

Thông thường với các site mới thì mình khuyên mọi người nên có chiến thuật làm content rõ ràng, khi đã có chiến thuật rõ ràng, mọi người sẽ rất dễ dàng để liên kết giữa các bài viết với nhau.

Còn đối với các site đã có tuổi đời nhất định mà mọi người không để ý đến hoặc không biết cách quản lý content rõ ràng, dẫn đến Internal Link liên kết không chặt chẽ thì mọi người có thể làm cách sau đây để tìm kiếm từ khóa mình cần SEO nó có xuất hiện ở những bài viết nào trên site mình: mọi người chỉ cần lên Google và gõ site:domain.com "keyword". Nhớ thay domain bằng domain của mình và keyword bằng từ khóa mình cần tìm. Các bài viết chứa từ khóa mà mọi người đang SEO sẽ được hiện ra.

2. Trỏ link từ bài viết có PA cao sang Landing Page

Để kiểm tra xem page nào trên website của mình có PA cao nhất, mọi người có thể sử dụng công cụ này

http://moz.com/researchtools/ose

Sau đó nhập domain của mình vào, enter, bên trái có dòng chữ Inbound Links -> chọn Top Pages. Các page có PA cao nhất sẽ hiện ra. Mọi người biết phải làm gì rồi.

3. Trỏ link từ các bài viết có nhiều backlink đến Landing Page

Có 2 cách để lọc ra những page có nhiều backlink trỏ nhất đến site của mình

- Cách 1: Sử dụng Google Webmaster Tools

Truy cặp vào Search Traffic -> Links to you site -> Your most linked content

- Cách 2: Sử dụng Ahrefs

Mọi người điền domain của mình vào và tiến hành check. Sau đó tìm tới phần Best by links phía bên trái màn hình. Các page có nhiều link trỏ đến sẽ hiện ra.

4. Trỏ link từ page có nhiều traffic đến Landing Page

Mọi người truy cặp vào Google Analytic -> chọn Behavior (hành vi) -> Site Content (nội dung trang web) -> All page để xem page nào trên site của mọi người có traffic lớn nhất và trỏ link từ các bài viết đó về Landing Page.

Tin liên quan