TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SITE MAP

Phương Pháp Xây Dựng Backlink

Khái Niệm

Backlink là một liên kết được trỏ về từ các trang web khác đến một trang web bất kỳ. Có hai hình thức backlink chính là Internal Link và External Link. Trong đó External Link đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định PageRank của trang web, từ đó ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm.

Ý Nghĩa

backlinkWebsite càng có nhiều backlink chất lượng (bên ngoài) càng được đánh giá cao

Tiêu Chí Chất Lượng Của Backlink

backlonk

Anchor Text

Để tìm hiểu về khái niệm của Anchor Text, chúng ta chỉ cần hình dung đó là những gì trông thấy được của một liên kết

Anchor Text có thể là chữ, hình hoặc một đoạn video...

Do/No Follow

Do Follow là khái niệm chỉ các liên kết mà cho phép bots (spiders) trong quá trình khám phá website, mặc định tất cả các liên kết đều là do follow.

No Follow là khái niệm chỉ các liên kết mà chúng ta báo với bots (spiders) không tiếp tục theo nó trong quá trình khám phá website. Để cho biết một liên kết là no follow, chúng ta cần thêm thuộc tính "nofollow" vào trong liên kết.

Tiêu Chí Đánh Giá Forum Chất Lượng

- Nội dung: Đánh giá nội dung trên forum có tốt không ? Có nhiều bài spam rác hay không ?

- Similarweb: Đánh giá visits, tối thiểu 30k visits mỗi tháng. Đánh giá lượng traffic từ refferal chiếm hơn 70% thì có thể đang sử dụng công cụ tăng traffic ảo, không nên dùng.

- Ahref và Moz: Đánh giá outlink, đánh giá refferal domain, đánh giá chỉ số DA & PA của homepage.

Tin liên quan