TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SITE MAP

Từ Khóa - Cụm Từ Khóa cho Bài Viết

Từ Khóa

- Là từ mà người dùng cần tìm kiếm về dịch vụ/sản phẩm, trong bài viết phải có từ khóa.

- Luôn xuất hiện trong file name, Alt & Title. Và cả nội dung xung quanh hình ảnh.

- 3 - 5% là mật độ hợp lý. Viết có nghĩa, có từ khóa nhưng không phải theo từ khóa.

- Từ khóa chính và từ khóa phụ phải cùng đưa ra 1 ý.

- Giải quyết vấn đề chứ không phải giải quyết từ khóa.

seo web

>> Phú Mỹ Central Port

Cụm Từ Khóa

- Là các từ khóa có nội dung tương tự, lồng ghép lẫn nhau có thể kết hợp lại để tạo thành 1 câu có nghĩa.

- Lợi ích của việc ứng dụng cụm từ khóa là có thể SEO một cụm từ trên một page nhất định chứ không cần thiết phải làm nhiều page.

- Chỉ nên gom cụm từ 3 - 5 từ khóa, không nên nhiều hơn.

Landing Page

- Landing Page là một trang đích (trang mục tiêu) đây là một địa chỉ website hay một trang trong trang web có chứa nội dung, sản phẩm hay dịch vụ bất kì mà người dùng sẽ hướng tới thông qua các công cụ quảng cáo.

- Trong SEO, Landing Page đóng vai trò là nơi đặt một hoặc vài từ khóa vào từ đó tiến hành SEO cho nhóm từ khóa đó.

- Một Landing Page có thể chứa từ 3 - 5 từ khóa. Nhưng một từ khóa chỉ nên được tập trung ở một Landing Page.

Tối Ưu Landing Page

- Title: 10 từ là tốt nhất

- Meta: không nên viết hoa nhiều, nhưng nên gây chú ý, tốt nhất 25 từ.

- Luôn ghi nhớ qui tắc "15 - 30" : luôn luôn mô tả được các yếu tố tăng chuyển đổi bên trong.

- Thẻ heading (H1, H2, H3) được các search engine đánh giá cao khi làm nổi bật từ khóa trong trang web. Lưu ý các từ khóa luôn đặt đầu tiên trong thẻ heading, thường là tiêu đề nội dung bài viết. Mỗi trang có ít nhất 1 thẻ H1. Thẻ H2, H3 tùy theo cách tách đoạn nội dung.

Câu Thần Chú Nội Dung

"Nếu tôi là khách hàng, tôi muốn lắng nghe điều gì để quyết định ?"

Tin liên quan